zuidvogelsBeste leden,
Verenigingen zijn voor het financieel reilen en zeilen voor een belangrijk deel afhankelijk van contributie-inkomsten. Onze penningmeester heeft op 19 maart jl een scan uitgevoerd. Daaruit bleek dat ca. 60 leden nog niet (een deel van) hun contributie hadden voldaan. Wij wijzen jullie erop dat je uiterlijk op 1 april de gehele contributie moet hebben voldaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn wij helaas gedwongen jouw coach erop te wijzen dat jij niet speelgerechtigd bent.

Verzoek
Kijk even in jouw administratie na of je de contributie hebt voldaan. Mocht dat niet zo zijn, doe dat dan svp alsnog zo snel mogelijk. Bij twijfel of in bijzondere situaties kun je contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@bsvzuidvogels.nl
Het bestuur

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Agenda

Zuidvogels agenda

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b