Wij nodigen al onze leden en ouders van jeugdleden uit om deel te nemen aan onze Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 3 april a.s. om 20.00 uur zal beginnen in onze kantine.

De agenda voor deze ALV ziet er als volgt uit:

  • Opening/binnengekomen stukken/mededelingen voorzitter
  • Notulen najaarsvergadering 2017 (deze zijn vanaf 27 maart op te vragen bij de secretaris)
  • Verlichting
  • Stand van zaken beeball, honkbal en softbal
  • Stand van zaken commissies
  • Voorstel kantinecommissie
  • Rondvraag
  • Sluiting

Tijdens deze ALV zullen de jaarcijfers over 2017 niet besproken worden. Hier schrijven wij een buitengewone Algemene Ledenvergadering voor uit op dinsdag 24 april.

Wij hopen u allen te zien op 3 april!

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Wat Speelt Er?

Thuiswedstrijden
  
Laatst bijgewerkt:

Agenda

Zuidvogels agenda

Huizen

Sponsoren

VoiceWorld Eban

sk 200 200b